SEÇME VE YERLEŞTİRME Geri

STOEGER`e katılacak kişilerin seçiminde, işin gerektirdiği niteliklere uygun, seçme ve yerleştirme sistemi uygulanır.

STOEGER`de, Seçme ve Yerleştirme sürecinde adayların her pozisyon için gerekli olan yetkinliklere sahip olup olmadıkları tespit edilir. Bu hedef doğrultusunda oluşturulan prosedürlere göre gazetelerde ve/veya internette verilen ilanlar dışında, genel başvuru yolu yılın her döneminde açıktır.

Tüm başvurular titizlikle incelenir ve başvuru anında açık bir kadro olmasa da adaylar rutin olarak yapılan genel mülakatlara davet edilebilir. İhtiyaç olduğunda adaylann başvuruları tekrar incelemeye alınır. Adaylar özgeçmişlerini info@stoeger.com.tr adresine de gönderebilirler. Personel Seçme ve Yerleştirmedeki ana ilke hiç bir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan, işin gerektirdiği yetkinliklere sahip adaylara eşit fırsat vermek ve ilerleme olanağı sağlamaktır.