EĞİTİM POLİTİKAMIZ Geri

STOEGER genelinde uygulanmak üzere tasarlanan Eğitim ve Gelişim Sisteminin amacı; çalışanların, hem kendilerini hem de işlerini geliştirerek organizasyon üzerindeki katma değerlerini artırmaktır. Eğitim programları ile tüm çalışanlara eğitim ve gelişimleri için eşit olanak ve fırsat sağlanır. Şirket bünyesinde düzenlenen eğitimlerin temel amaa; çalışanın halen yerine getirdiği görevle ilgili teknik bilgi ve beceri düzeyini artırma ve Kariyer Planları ile ilişkili olarak br sonraki görevinde ihtiyaç duyacağı teknik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.